پتروشیمی خارک و فناوران مانع افت شاخص بورس شدند

ایران خودرو، پتروشیمی خارک و پتروشیمی فناوران امروز با بیشترین تاثیر مثبت بر شاخص بورس مانع افت بیشتر آن شدند.

بورس تهران  میزبان دادوستد بیش از ٤٣١ میلیون برگه سهم و حق تقدم به ارزش یک هزار و ٤٠١ میلیارد ریال در ٣٣ هزار نوبت معاملاتی بود.

نمادهای ملی صنایع مس، پالایش نفت تهران، گل گهر و پالایش نفت تبریز با بیشترین تاثیر منفی بر شاخص سبب شدند تا این متغیر ١٧٤ واحد عقب نشینی کند و به عدد ٨٠ هزار و ٧٤١ برسد.

ایران خودرو، پتروشیمی خارک و پتروشیمی فناوران با بیشترین تاثیر مثبت بر شاخص بورس مانع افت بیشتر آن شدند.

شاخص‌های بازار اول و دوم نیز به ترتیب ١١٧ و ٤٠٧ واحد افت کردند.

صدرنشینی بازار نیز با بیشترین رشد قیمت متعلق به نمادهای سیمان صوفیان، شیمی داروئی داروپخش، پتروشیمی فناوران، سیمان شمال، سرمایه گذاری صنعت بیمه، گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو و پتروشیمی شیراز بود.

این در حالی بود که نمادهای لیزینگ ایران، آبسال، ملی سرب و روی، صنعتی باما، فرآوری مواد معدنی، پارس الکتریک و صنایع خاک چینی ایران با بیشترین کاهش قیمت در انتهای جدول معاملات نشستند.

سرمایه گذاران برای خرید واحدهای صندوق پارند پایدار سپهر، پتروشیمی خارک، اوراق صکوک مرابحه سایپا، صکوک ساخت توسعه ملی و اوراق مشارکت شهرداری شیراز بیشترین تقاضا و طولانی ترین صف های خرید را تشکیل دادند.

این در حالی بود که گروهی دیگر برای خروج از واحدهای صندوق پارند پایدار سپهر، اوراق صکوک ساخت توسعه ملی، سهام سیمان قائن، کالسیمین، اوراق صکوک مرابحه سایپا، سهام پتروشیمی جم و واحدهای صندوق پاداش سهامداری توسعه بیشترین عرضه ها و سنگین ترین صف های فروش را ثبت کردند.

ارسال دیدگاه جدید
شما میتوانید نظر و پیشنهاد خود راجب سایت و مطلب را برای ما ارسال کنید.

دیدگاهی ارسال نشده است!