جزیره خارگ نماد وحدت و همدلی است

بخشدار ویژه خارگ گفت:

جزیره خارگ نماد وحدت و همدلی است.

محمود رضایی در حاشیه مراسم هفته وحدت با اشاره به اینکه هر چند دشمنان در فکر تفرقه بین شیعه و سنی هستند اما با وجود وحدت و همدلی و انجام کارهای فرهنگی مفید همیشه دشمنان شکست خورده‌اند.

ادامه مطلب