پتروشیمی خارک و فناوران مانع افت شاخص بورس شدند

ایران خودرو، پتروشیمی خارک و پتروشیمی فناوران امروز با بیشترین تاثیر مثبت بر شاخص بورس مانع افت بیشتر آن شدند.

بورس تهران  میزبان دادوستد بیش از ٤٣١ میلیون برگه سهم و حق تقدم به ارزش یک هزار و ٤٠١ میلیارد ریال در ٣٣ هزار نوبت معاملاتی بود.

ادامه مطلب